WIJSBEGEERTE VAN DE OUDHEID:

Van Thales tot Augustinus

door Herman De Ley (© 2009)

• 1ba-INDEX • Syllabi-Index • CIE-INDEX •


Inhoud van deze bundel:

 1. De Bronnen van de Antieke Wijsbegeerte:   ... klik
 2. Inleiding: Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte: een Aanloop:  ... klik
 3. Hoofdstuk 1: Het Archaļsche Natuurdenken:   ... klik
 4. Hoofdstuk 2: De Sofistiek (1): Een Algemene Inleiding:  ... klik
 5. Hoofdstuk 3: De Sofistiek (2): Thema's van de Sofistische Beweging:  ... klik
 6. Hoofdstuk 4: Sokrates: "Leven en Sterven voor de Filosofie":   ... klik
 7. Hoofdstuk 5: Platoon (1): Leven en Werk:   ... klik
 8. Hoofdstuk 6: Platoon (2): De "Dialogerende Rede":   ... klik
 9. Hoofdstuk 7: Aristoteles' Natuurfilosofie: "theoretisch" en "praktisch":   ... klik
 10. Hoofdstuk 8: Filosofie in de Hellenistische Periode (1): Epikouros en "de Tuin":  ...klik
 11. Hoofdstuk 9: Filosofie in de Hellenistische Periode (2): Zenoon en de Stoa:  ...klik
 12. Hoofdstuk 10: Filosofie in de Late Oudheid (1): van Philoon tot Plotinos:  ... klik
 13. Hoofdstuk 11: Filosofie in de Late Oudheid (2): Augustinus' Christelijk Platonisme:  ... klik
   

Andere historisch-filosofische syllabi en teksten:

* Alternatief voor hfst. 5 & 6, één hoofdstuk "Platoons 'dialogerende rede'":  ... klik

* De Antieke Wijsbegeerte: Van Stadstaat tot Keizerrijk ("DF-syllabus"):  

Een Aanloop: ... klik
Hoofdstuk 1: Het Archaļsche Natuurdenken:   ... klik
Hoofdstuk 2: Sokrates & Platoon:   ... klik
Hoofdstuk 3: Aristoteles' "Natuurfilosofie":  ... klik
Hoofdstuk 4: Filosofie in de Hellenistische Periode (1): Epicurus en de "Tuin": ... klik
Hoofdstuk 5: Filosofie in de Hellenistische Periode (2): Zenoon en de "Stoa": ... klik
Hoofdstuk 6: Filosofie in de Keizertijd (1): Philoon tot Plotinos: ... klik
Hoofdstuk 7: Filosofie in de Keizertijd (2): Augustinus' Christelijk Platonisme: ... klik

* De Ioniėrs. Het Archaļsche Natuurdenken: van Thales tot Herakleitos

Index-pagina:    ... klik

* Rationaliteit en Racisme: het Griekse model:  ... klik

* Een beperkte inleiding bij Platoons Symposium new

Index-pagina:    ... klik

* Aristotelessyllabus: "Phusis & Polis": Aristoteles' "Praktische Filosofie"

Index-pagina:    ... klik

* Theophrastos: Inleiding bij zijn Ἠθικοὶ Χαρακτῆρες

Index-pagina:   ... klik

* "Eros en Polis: Homo-erotiek en socio-seksueel systeem in Athene"... klik

* Syllabus: "Filosofie als Ambacht. Inleiding tot de Scholastieke Methode":  ... klik

* Syllabus: "Filosofie van de Vroege Middeleeuwen (Van Boėthius tot Anselmus)":  ... klik

* Syllabus: "'Kerk' en 'Staat' in de Middeleeuwen". Historische inleiding bij Marsilius van Padua's Defensor Pacis:

Index-pagina:  ... klik.

* Syllabus "Het Klassieke Arabische Denken" (t.e.m. Al-Rāzī)

Index-pagina:   ... klik

 1. Inleiding (1): Oudheid en Islam:   ... klik
 2. Inleiding (2): Het Arabisch-Islamitische Hellenisme:   ... klik
 3. Inleiding (3): De Religieuze Wetenschappen: i.h.b. de Kalām:   ... klik
 4. Hoofdstuk 1: Islam en Rationalisme: de Muctazila Kalām:   ... klik
 5. Hoofdstuk 2: Islam en Falsafa: al-Kindī:   ... klik
 6. Hoofdstuk 3: Islam en Alchemie: de Arabische al-Kīmiyā' (1 & 2)   ... klik en ... klik
 7. Hoofdstuk 4: Islam en 'Vrijgeest': Ibn al-Rāwandī en al-Rāzī:    ...klik
 8. Literatuurlijst:   ... klik

PS 1: Eerder spaarzaam, werden belangrijke Griekse termen, behalve in transcriptie, ook in Grieks alfabet in de teksten opgenomen. We maakten daartoe gebruikt van Unicode (UTF-8). Om alle letters, ook die met diakritische tekens, correct op het scherm te krijgen, volstaat het dat je op je pc beschikt over het ttf-lettertype, "Palatino Linotype", dat onder meer alle nodige (oud-)Griekse teken(combinatie)s bevat. In Windows is dit lettertype standaard aanwezig vanaf Windows 2000. Mocht je het, om een of andere reden, niet geļnstalleerd hebben, kan je je het font aanschaffen (tegen betaling) via URL: http://www.linotype.com/57056/palatinolinotype-family.html .
Met mijn oprechte dank aan Mevr. Linda Bogaert, zonder wier hulp ik dit technische probleem niet onder de knie zou hebben gekregen!

PS 2: Voor het uitprinten van de teksten, ga je best via "Print Preview" van je browser; je kan daar eventueel de "Scale" op 90% zetten en het aantal A4-bladzijden en hun layout overzien (let op de benedenmarge voor je printer!).
 

 


Zie Stats
Firefox Download Button
Herman De Ley (© 20/3/2015) • 1ba-INDEX • Syllabi-Index • CIE-INDEX •