KORAN-NOTITIES

door

Linda Bogaert

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

"Waarom veroordelen muslims het terrorisme niet?" 

In een eerdere Koran Notitie maakte ik een grondige analyse van de houding van de Koran en Sunnah inzake terrorisme. Daaruit bleek dat islam terrorisme ondubbelzinnig en in krachtige bewoordingen verwerpt. Het is zelfs een van de weinige misdrijven waarvoor volgens de islam de doodstraf kan uitgesproken worden. [1] In reactie daarop krijg ik af en toe emails waarin de bedenking gemaakt wordt dat "als de islam zo vreedzaam is, waarom veroordelen muslims dan het terrorisme niet?"

Dat deze afkeuring van terreur niet beperkt blijft tot de theorie, maar ook in de praktijk - massaal zelfs - plaatsvindt, mag blijken uit het exemplarisch lijstje hierna, dat helemaal niet volledig is, maar enkel dient om aan te tonen dat muslims inderdaad kordaat, ondubbelzinnig en bij zeer grote herhaling terrorisme afwijzen. Zij veroordelen terrorisme al van voor de aanslagen van 11 september 2001 in de VS; ze veroordelen aanslagen ongeacht waar ter wereld ze zich voordoen; ongeacht wie de aanslagen pleegt; de aanslagen worden niet alleen door Westerse muslims veroordeeld, maar ook door prominente muslims uit de Arabische en Aziatische wereld, en die veroordelingen worden jaar in jaar uit uitgesproken.

Meer in het bijzonder, werd in 1999, dat is 2 jaar voor de aanslagen in New York, door een aantal Afghaanse clerici een fatwa uitgevaardigd tegen Bin Laden. Ook in de daaropvolgende jaren werden fatwas tegen Bin Laden uitgevaardigd.

Dat veruit de grote meerderheid van de muslims terreur afkeuren, is geen giswerk maar blijkt ook uit een grootschalig zes jaar durend onderzoek van Gallup in samenwerking met een professor van Georgetown University. Voor deze studie werden meer dan 50.000 interviews afgenomen in 35 landen met een overwegende of aanzienlijke muslimbevolking die meer dan 90% van de wereldwijde muslimbevolking vertegenwoordigen. [2]

Overigens is het ook nuttig hierbij aan te stippen dat blijkens cijfers van Europol de terreur in Europa overwegend door niet-muslims gepleegd wordt. In 2007 werden in Europa in totaal 583 (verijdelde, mislukte of geslaagde) terreuraanslagen gepleegd. Daarvan werden er slechts 4 (vier!) gepleegd of gepland door muslims. De andere aanslagen waren hoofdzakelijk het werk van Baskische en Corsicaanse separatisten. [3] Terrorisme is een fenomeen van alle tijden, van alle werelddelen, dat door mensen van allerhande godsdiensten en politieke overtuigingen gepleegd wordt. [4]

Het hierna volgend lijstje is verre van volledig, maar heeft slechts als bedoeling een paar van de talloze voorbeelden te geven van fatwas en verklaringen van prominente muslims tegen terrorisme, chronologisch geordend.


1998 (!)
1999 (!)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
zonder datumNOTEN:
  1. Zie Koran Notitie: "Terrorisme, voor of tegen God?" - op deze website
  2. "WHO SPEAKS FOR ISLAM? What a Billion Muslims Really Think", By John L. Esposito and Dalia Mogahed, o.a. bespreken in een artikel op de website van Commonground News http://www.commongroundnews.org/article.php?id=22584&lan=en&sid=1&sp=0
  3. Terror in EU overwhelmingly non-Islamic, Middle East Times, 3 June 2008 - http://www.metimes.com/International/2008/04/22/terror_in_eu_overwhelmingly_non-islamic/3102/
  4. Zie Noot 1.
© Linda Bogaert, 2008.

PS
De (Nederlandstalige) Koran-citaten in alle bijdragen van deze reeks zijn afkomstig uit: "De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands", door Fred Leemhuis, isbn 90 269 40785, uitgeverij: Unieboek in Houten, 1989 (regelmatig herdrukt) - met dien verstande dat Arabische namen (vb Ibrahim) omwille van de herkenbaarheid vervangen werden door de Nederlandse naam (vb Abraham).

Contact: < L.Bogaert@telenet.be

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

Webmaster            Update: 10/1/2015