KORAN-NOTITIES

door

Linda Bogaert

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

Prominente muslimleiders wereldwijd veroordelen IS/ISIS (Islamitische Staat)

Zo meteen volgt een lijst van fatwas en statements uitgevaardigd door de hoogste islamitische religieuze autoriteiten wereldwijd tegen IS/ISIS ("Islamitische Staat"). Reeds in juni en juli werden dergelijke verklaringen en fatwas tegen IS uitgevaardigd, gevolgd door talloze andere.

Hoe vaak moeten muslims terreur nog in de sterkst mogelijke bewoording veroordelen voor men aanvaardt dat muslims terreur veroordelen? Want ook alle vorige terreuraanslagen werden in alle geledigen van de muslimwereld veroordeeld (zie onze lijst van fatwas en veroordelingen van terreur op deze website alsook een verzamelijst elders op internet). De islamitische leer veroordeelt terreur, welke in de Koran omschreven wordt als een misdaad tegen de samenleving, op ondubbelzinnige wijze. Het is ťťn van de weinige misdrijven waarvoor volgens de islam zelfs de doodstraf kan uitgesproken worden (zie onze notitie "Terrorisme voor of tegen God").

Waarom zouden muslims terreur nog veroordelen? Ze hebben het al ontelbare keren gedaan, bij elke aanslag, al anderhalf decennium lang, zelfs nog vůůr 9/11, geen kat die er oren naar heeft. Wat maakt het nog uit? Niemand luistert naar wat muslims zeggen. Men luistert alleen naar de eigen vooringenomenheid, naar de eigen vooroordelen over muslims die men almaar blijft herhalen in weerwil van overweldigend bewijs van het tegendeel.

Terreur is geen kwestie van hoe men de koran of de islam interpreteert, net zo min als de terreurdaden van de Europese terreurbewegingen zoals het Ierse IRA, de Duitse RAF, het Spaans-Baskische ETA enz kwesties waren van hoe men de democratie interpreteert. Terreurdaden zijn zware criminele misdrijven - ook in de islam bestaat daarover niet de minste dubbelzinnigheid.

Hierna de een greep uit de talloze veroordelingen en fatwas tegen IS, uitgevaardigd door prominente muslimleiders wereldwijd, afkomstig uit alle geledigen en affiliaties van de muslimwereld:

 
© Linda Bogaert, 2014.

PS
De (Nederlandstalige) Koran-citaten in alle bijdragen van deze reeks zijn afkomstig uit: "De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands", door Fred Leemhuis, isbn 90 269 40785, uitgeverij: Unieboek in Houten, 1989 (regelmatig herdrukt) - met dien verstande dat Arabische namen (vb Ibrahim) omwille van de herkenbaarheid vervangen werden door de Nederlandse naam (vb Abraham).

Contact: < L.Bogaert@telenet.be

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

Webmaster            Update: 17/9/2014