KORAN-NOTITIES

door

Linda Bogaert

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

Lijst van Notities*


01. Hoe de Koran te interpreteren?
 
bogaert01
 
1. Dierenrechten in de Islam bogaert1
2. Godsdienstvrijheid in de Islam bogaert2
3. Staan mannen boven vrouwen? bogaert3
4. Does Qur'anic verse 4:34 "allow a superior husband to beat his inferior, disobedient wife"? bogaert4
5. Wetenschap en geloof in de Koran bogaert5
6. Extremisme en de Gemeenschap van de Middenweg bogaert6
7. Racisme: een grendel op de hemelpoort bogaert7
8. "Onze God, en jullie God, is één" bogaert8
9. Jihad: geloof in woord en daad bogaert9
10. Omgaan met niet-Muslims bogaert10
11. Koranische psychologie: een reis naar het (inwendige) Paradijs. bogaert11
12. Vrijheid van Meningsuiting - Een Koranisch Perspectief. bogaert12
13. De Koran over de Mensenrechten: hefboom of hindernis voor integratie? bogaert13
14. Terrorisme, voor of tegen God? bogaert14
15. De handdruk: te nemen of te laten? bogaert15
16. Koran, bron van antisemitisme? bogaert16
17. "Liefde is mijn fundament" (uitspraak van Profeet Mohamed) bogaert17
18. Spotten met Profeet Mohamed: de Deense cartoons bogaert18
19. De Profeet Beledigd, So What? bogaert19
20. Hoe reageren op een provocatie? bogaert20
21. Vrouwenbesnijdenis bogaert21
22. Koranische Normen en Waarden bogaert22
23. Zet de Koran aan tot geweld? bogaert23
24. Moskee en Staat: een moeilijke verhouding? bogaert24
25. De pauselijke toespraak: waarom zijn muslims geschokt? bogaert25
26. Is Allah een maangod? bogaert26
27. Mogen Moslims Lachen? bogaert27
28. Werklust of sociaal profitariaat? Een verkenning van de koranische arbeidsethiek bogaert28
29. Sura al Fatiha, het Onze Vader van de Islam bogaert29
30. "Islamitisch Fascisme"? bogaert30
31. Liegen om de islam te verspreiden? Een verkenning van de concepten 'taqiyya' en 'kitman' bogaert31
32. De martelaren van de islam - en de fameuze '72 maagden' bogaert32
33. "Teddybeer Mohamed" - analyse van een Soedanees incident bogaert33
34. Opschudding over een kerstboom - Kerstmis en de Islam bogaert34
35. Onthoofding van gijzelaars: een religieuze plicht? bogaert35
36. Steniging voor overspel? bogaert36
37. "Waarom veroordelen moslims het terrorisme niet?" bogaert37
38. Een mannelijke gynaecoloog voor een muslima? bogaert38
39. Was profeet Mohamed een 'pedofiel'? Onderzoek naar Aisha's huwelijksleeftijd bogaert39
40. Muslims en Charles Darwin. Verkenning van de muslimstandpunten aangaande de evolutietheorie bogaert40
41. Islam, condooms en de preventie van HIV/AIDS. bogaert41
42. Een handdruk uit respect. bogaert42
43. Prominente muslimleiders wereldwijd veroordelen IS/ISIS (Islamitische Staat). bogaert43
44. "Niet in onze naam": Muslims wereldwijd veroordelen moordaanslag in Parijs. bogaert44
45. Kan men de Koran interpreteren zoals men wil?  Over de methodologische verzen. bogaert45

*Linda Bogaert (geb. 1962) is licentiate Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (UGent, 1985), postgraduate Bedrijfskunde (KUL, 1986) en MBA University of Warwick (UK, 1987). Voor dit laatste kreeg ze een award, die inmiddels herdoopt werd tot Chevening Scholarschip (http://www.chevening.com/about/faqs/).

© Linda Bogaert, 2004-2015.

NB 1:
De Koran-citaten in de bijdragen van deze reeks zijn bijna altijd afkomstig uit: "De Koran. Een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands", door Fred Leemhuis, isbn 90 269 40785, uitgeverij: Unieboek in Houten, 1989 (regelmatig herdrukt) - met dien verstande dat Arabische namen (vb. Ibrahim) omwille van de herkenbaarheid vervangen werden door de Nederlandse naam (vb. Abraham).

NB 2 (24/05/2011): de URL's van alle pagina's werden naar best vermogen geverifieerd en waar nodig gecorrigeerd m.b.v. het archief van de Internet Archive Wayback Machine. In voorkomend geval werd in de tekst de oude link vervangen door de woordjes "klik hier"; in het geval van een niet-gearchiveerde webpagina werd de koppeling verwijderd. De webmaster.

NB 3: *Zie nu ook Linda Bogaerts bijdragen op de website: "Islamitische Kwesties". Verduidelijking van de Islamitische Theologie achter Hedendaagse Maatschappelijke, Sociale, Politieke, Religieuze en Ecologische Kwesties: klik hier!


View My Stats

Contact: < L.Bogaert@telenet.be

• bogaert-index • cie-index • Islamitische Kwesties •

Webmaster            Update: 11/3/2015