ISLAM-NOTITIES

door

Mohamed AJOUAOU [*]

CIE-Index • Index

Inhoudstafel van de Notities

Andere bijdragen

1. GODSDIENSTLERAAR (in christelijke scholen) 5.IMAMS: Gelovigen bepalen zelf welke imams goed zijn.
2. BARAKA - De religieuze dimensie van het woord 'Baraka' (x) 6. HET GEBED in de Islam. (x)
3. MOHAMMED - Waar doet de naam Mohammed u aan denken? (x) 7. NAAMGEVING van kinderen: tussen vrijheid en beperking
4. RAMADAN - De betekenis van Ramadan 8. HOLLANDSE ISLAM (x)
9. ISLAM: OVER DOOD EN ROUW 10. ZAKAT: De derde zuil van de Islam (x)
11. DE VROUW: Haar positie in de Islam 12. JESUS: De Islam over zijn geboorte
13. INSJALLAH: Moslim doet niet aan voorspellingen. Over het Deo volente van de islam. (x) 14. HOOFDDOEK EN NEUTRALITEIT (x)
15. HOMOSEKSUALITEIT: Moslims dienen imam te corrigeren.  16. IMAMS: Er komen nog veel méér buitenlandse imams. (x)
17. DE GRENZEN VAN GASTVRIJHEID 18. ISLAMOFOBIE: De keerzijde van islamofobie
19. RAMADAN (2): Gedachten bij de Ramadan (x) 20. WESTERSE MOSLIMS IN EEN HOUDGREEP (Over Tariq Ramadan). (x)
21. INBURGERING IMAMS VERHOOGT HUN STATUS 22. INTEGRATIE: Rol van de overheid wordt overschat
23. HAJJ: DE BEDEVAART IN DE ISLAM (x) 24. ISLAM EN HOMOSEKSUALITEIT (x)
25. RAMADAN 2002 (x) 26. Mag ik mijn hart afstaan? Over ORGAANDONATIE (x)
27. RAMADAN ALS EXCUUS (x) 28. Een goede moslim leent niet. Over RENTE in de Islam. (x)
29. Over BEGRAAFCULTUUR in de Islam. (x) 30. ISLAMITISCH OPVOEDEN (x)
31. Over DAWA. 32. HET REISVERBOD EN DE 'MASLAHA' (x)
33. Ook niet-geHOOFDDOEKte vrouw niet uitsluiten. 33. TRADITIE en tradities in de islam (2 delen).
   

ANDERE BIJDRAGEN VAN M. AJOUAOU OP DEZE SITE:


 1. Islamitische geestelijke verzorging in Nederland - een casestudy naar de inzet van imams in de context van detentie: klik

 2. Bestaat de Nederlandse gastvrijheid? Over de bejegening van een vreemdeling: klik

 3. Over samenlevingsvormen en islam. Een anoniem gesprek: klik (x)

 4. De interreligieuze dialoog: kansen en beperkingen: klik

 5. Abrahamitische Oecumene: Abraham als grond voor een hernieuwde binding: klik  (x)

 6. De perfecte allochtoon: klik

 7. Hoofddoek: klik (x)

 8. Op vakantie naar de huwelijksmarkt: klik (x)

 9. De betekenis van gevangenisimams voor de verlatenen: over relatievorming met moslimgedetineerden: klik

 10. De pure islam is hartstikke rekkelijk! klik (x)

 11. Middeleeuwse leer leidt moslims niet.  klik (x)

 12. Imams gebaat bij een eigen tuchtcollege.   klik (x)

 13. Kritiek op de Profeet is niet zinvol.   klik (x)

 14. Liever honger, dan broodje van dít Leger des Heils.  klik (x)

 15. Kan de islam een positieve rol spelen in de multiculturele samenleving en democratische rechtsstaat?  klik

PS De titels aangemerkt met een (x) werden opgenomen in het boek, "De moslim die ik ben" (2006), en werden daarom van deze site verwijderd.
CIE-Index • Index
[* C.V., 16 nov 2012: Dr. Mohamed Ajouaou is theoloog en doctor in de Religiewetenschappen (Univ. Tilburg). Sinds 2007 werkt  hij aan de institutionalisering van de islamitische geestelijke verzorging in de Justitiële Inrichtingen (hij is hoofd imams in gevangenissen); sinds 2011 doceert hij islamitische klassieke theologie (scholastiek) en islamitische filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds september 2012 coördineert hij het Centrum voor Islamitische Theologie aan dezelfde universiteit.
Recente publicatie: Mohamed AJOUAOU, Erik BORGMAN & Pim VALKENBERG (red.): "Islam in Nederland. Theologische bijdragen in tijden van secularisering". Uitg. Boom 2012, € 22,50.
Website: http://www.mohamed-ajouaou.nl/ ].